Snethlage beker
Felix Paul Snethlage (VIIIm-1, geboren 1 mei 1890 te
Meester Cornelis (West Java), overleden 12 oktober
1955 Sebastopol (Californië) diende bij de Koninklijke
Marine van 1906 tot 1919. Hij was de neef van de
Viceadmiraal J.G. Snethlage en van de Schout bij
Nacht J.B. Snethlage; verder was hij de oom van Ltz.1
Felix Paul du Rieu.
Hij werd op 24 augustus 1910 adelborst 1e klasse, op
24 augustus 1912 Ltz.2 en verliet op 1 januari 1919
met eervol ontslag de Marine.

Tijdens zijn dienstperiode was hij lid van de Adelborsten Roei- en Zeilverening “Panta Rhei”,
waarvan ook enige tijd 1e commissaris materieel.
Hij stelde een zilveren wisselbeker (gemaakt door de
Koninklijke Begeer te Voorschoten) ter beschikking van
het Koninklijk Instituut voor de Marine om jaarlijks uitgereikt
te worden aan die adelborst, die zich in het betreffende
jaar positief heeft onderscheiden op het gebied van de
zeil- en roeisport in het algemeen en voor het K.I.M. in het
bijzonder; deze beker wordt nu nog jaarlijks uitgereikt! De
namen van degene die deze beker ontvingen, worden
bijgehouden op houten borden, die bewaard worden in het
marinemuseum.
Evenals het beeld “Mutualité”(thans in restauratie) houdt
bovenvermelde traditie onze familienaam bij de Marine in
ere.
Door Ruud Snethlage (Almelo), jan. 2014