Mutualité
Lang geleden, begin twintigste eeuw, bekleedden twee leden van onze familie Snethlage een hoge positie in de Nederlandse Koninklijke Marine.
Dit waren :Jacobus Gijsbertus ( geb. 12 October 1852 , overl. 15 September 1914) ,vice-admiraal en zijn broer Jan Bernard Snethlage (geb. 12 April 1856, overl. 8 Februari 1929.), schout bij nacht.
Deze laatste is met zijn schip”, Hr. Ms pantserdekschip “Friesland”,op 25 Juli 1906 het bij Spitsbergen gestrande Franse passagiersschip de “Isle de France”te hulp geschoten. Het  Nederlandse marineschip trok het in nood verkerende schip vlot, zoals te lezen valt in het door de schout bij nacht geschreven verslag.
De Franse rederij van de”Isle de France” was  hem hiervoor bijzonder erkentelijk en als blijk van dank werd hem een bronzen beeld, genaamd “Mutualité”(gemaakt door Math. Moreau.) geschonken.
Dit beeld kwam na zijn dood in het bezit van zijn dochter Engelina Petronella Snethlage ( geb.5 Mei 1900 , overl.26 Mei 1958). Deze tante Lientje huwde op 20 Augustus1919 met Emile Mahler . Het echtpaar vestigde zich in Nederlands Oost Indie.Het bronzen beeld reisde mee.
Toen in de tweede wereldoorlog Indie bezet werd door Japan ,belandde tante Lientje in een vrouwenkamp. Het beeld, voor haar een kostbaar bezit,nam zij met zich mee.
Het kon niet uitblijven: het beeldje trok al spoedig de aandacht van de Jappen. Maar tante Lientje was hen te slim af! Telkenmale als de Japanse bewakers haar verblijf binnenkwamen wist zij hen om de tuin te leiden, door devoot voor het beeld te knielen, er wierook voor te branden en zogenaamd in gebed ervoor te verzinken. De Japanners raakten hierdoor  overtuigd van het feit dat het een heiligbeeld betrof  en het  misschien wel een goddelijke kracht bezat. Zij werden er door met ontzag vervuld en lieten het beeldje en tante Lientje keer op keer met rust.
Zo kwam het dat zij na de oorlog, inmiddels gescheiden van haar man, met het ongeschonden beeld naar het vaderland repatrieerde. In Nederland aangekomen leek het haar gepast het beeld ten geschenke te geven aan de Koninklijke Marine. Heden ten dage is het nog steeds te bewonderen in het K.I.M. te Den Helder.Ruud Snethlage, Almelo, nov 2010