R.A.I. (1889 - 1980) in RuslandDoor R.A.I. Snethlage::

“ In die periode was ik verantwoordelijk voor de exploitatie van 10.000 ha bossen in westrusland
in de omgeving van Wologda.
Het gekapte hout werd naar de bevroren rivieren getrokken en op het ijs gegooid.
Kwam de lente, dooide het ijs en het hout zakte de rivieren af.
Drie soorten hout waren er: rondhout voor de zagerijen, mijnhout om de mijngangen te
stutten en papierhout voor de papierindustrie.Gedurende de vlotting werden de drie soorten
gescheiden.
De vlotters wachtten enkele km. stroomafwaarts om daar met behulp van lange pikhaken per
soort het hout bij elkaar te brengen. Een aantal van
de stammen werd met kabels aan elkaar gemaakt,
vormden een grote lus en het overige hout werd er in
geleid = het vlot. Dit gebeurde door de vlotters die
met laarzen met nagels eronder van stam op stam
sprongen al balancerend met de pikhaken. Nogal
riskant werk want eenmaal in het water was het niet
evident er weer uit te komen.
Op een veel kleiner vlot achteraan de grote vlotten
bevond zich een huisje waar gekookt werd,
gereedschap en wodka bewaard en gegeten.
Iedere dag werd een aantal kilometer stroomafwaarts een rij van aan elkaar gebonden
stammen dwars over de rivier gelegd om het aankomend hout op te vangen. Te verzagen
hout bleef in Rusland, mijnhout en papierhout werd in lichters geladen naar Archangel
versleept om vandaar naar buitenlandse verbruikers te worden verscheept.
Overnacht werd op de oevers, soms in kleine hutten die door de boeren gebruikt werden om
tijdens de winter hooi voor de beesten te bewaren.
Om het eentonige eten wat te verfraaien werd er met de lichtbak gevist, af en toe een eend
geschoten en verder veel wodka gedronken, dit alles begeleid door harmonica- muziek.
Aan het eind van de tocht nam ik afscheid van de vlotters en reisde terug naar mijn
standplaats”.

Rudolf Snethlage, St.-Genesius-Rode, mei 2010
In het kader om meer achtergrond informatie aan familieleden te verstrekken over
familieleden zal ik u allereerst wat achtergrond gegevens mededelen mbt de schrijver van
het onderstaande: R.A.I.Snethlage.
Zijn vader ook een R.A.I.Snethlage werd geboren in Dinxperloo op 24-04-1845 en is op 10-
03-1919 overleden te Ermelo.
Zijn moeder was een Schuitemaker, geboren te Purmerend op 19-02-1856 en overleden te
Haarlem op 23-10-1940.
Zijn eerste vrouw was Anjouta Serowa, geboren te Swetochevo op 09-05-1892 en
overleden te Harderwijk op 13-04-1925.
In 1912 deed hij eindexamen aan de Hogere Bosbouwschool te Wageningen en ging kort
daarop werken voor de Hollands Indische Boskap Maatschappij die hem in september van
dat jaar uitzond naar Rusland. De eerste maanden bracht hij door in de kantoren van de
Maatschappij te Moskou en Sint Petersburg waarna hij een vaste benoeming kreeg met
standplaats Wologda.
Toen R.A.I nog ongetrouwd was schreef hij wekelijks vanuit Rusland een brief aan zijn
moeder. Deze brieven zijn gebundeld in een boekje met als titel “Beste Ma”. Hieruit heb ik
een episode gehaald die zijn leven beschrijft tijdens het transporteren (vlotten) van het hout.
Volgt een korte beschrijving door RAI Snethlage (07-08-1889 / 03-06-1980 ) van een reis
per vlot over diverse rivieren in Rusland in de periode 1913-1917.