Snethlage beker
Felix Paul Snethlage (VIIIm-1, geboren 1 mei 1890 te Meester Cornelis (West Java), overleden 12 oktober 1955 Sebastopol (Californië) diende bij de Koninklijke Marine van 1906 tot 1919. Hij was de neef van de Viceadmiraal J.G. Snethlage en van de Schout bij Nacht J.B. Snethlage; verder was hij de oom van Ltz.1 Felix Paul du Rieu.
Hij werd op 24 augustus 1910 adelborst 1e klasse, op 24 augustus 1912 Ltz.2 en verliet op 1 januari 1919 met eervol ontslag de Marine.


Tijdens zijn dienstperiode was hij lid van de Adelborsten Roei- en Zeilverening “Panta Rhei”, waarvan ook enige tijd 1e commissaris materieel.
Hij stelde een zilveren wisselbeker (gemaakt door de Koninklijke Begeer te Voorschoten) ter beschikking van het Koninklijk Instituut voor de Marine om jaarlijks uitgereikt te worden aan die adelborst, die zich in het betreffende jaar positief heeft onderscheiden op het gebied van de zeil- en roeisport in het algemeen en voor het K.I.M. in het bijzonder; deze beker wordt nu nog jaarlijks uitgereikt! De namen van degene die deze beker ontvingen, worden bijgehouden op houten borden, die bewaard worden in het marinemuseum.
Evenals het beeld “Mutualité”(thans in restauratie) houdt bovenvermelde traditie onze familienaam bij de Marine in ere.

Door Ruud Snethlage (Almelo), jan. 2014
Uitreiking Snethlage beker 2018
Afgelopen Vrijdag 6 Juli 2018 hadden wij de eer aanwezig te mogen zijn ,op uitnodiging van de Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal R.A. Kramer, om op het KIM de uitreiking van de Snethlagebeker te mogen bijwonen.
Deze werd uitgereikt aan de Ltz.3 Christoph van Zeventer wegens zij uitzonderlijke prestatie’op sportief gebied maar ook om zijn goede studieresultaten. Het was een zeer indrukwekkende gebeurtenis met veel traditioneel ceremonieel  en goede toespraken; het geheel was volgens marinetradities uitstekend georganiseerd. Wij (Christy, onze kleinzoon Bernard en ik) hebben er van genoten!
Christy, Ruud, kleinzoon Bernard, samen met de Ltz. Van Zeventer